Skip to main content

Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal

HEM | MENY | Arkiv | Besöksmål | Bildarkiv & föremål | Bilder & album | Diverse | Föremål | Ljud | Nyckelord | Nyheter (Kx, Ka) | Play (film) | Utställningar | År | Kalixforskarnas arkiv

Museets digitala utställningar

Socknens centrum Kurorten Nordanskär Karlsborg
Årtusendens människor Kåkstan i Malmberget Ett besök i Sapmi
Kunglig resa i Norrbotten Den nya tidens hotell - 50-talet i Kalix ...fattigdomen fruktansvärd...
Vassholmen Rikti Dockas - ett samiskt skogsnybygge Tjärtunnor och edet i Kamlunge

Nyheter från ekomuseet

Guidetur: Norrbotten i Gamla stan
Digitala utställningar kommer 2018
Skall ekomuseet permanentas?
Ekomuseet flyttar in helt på Internet Archive
NSD: Ekomuseet inför ett vägval
Norrbottenskuriren: Swedish Lapland lockar rekordmånga
Fler virtuella utställningar
Ny generation utställning och virtuell rundtur
Ekomuseets kulturrum nu klart
Den nya tidens hotell - 50-talet i Kalix

In English: This collection consists of documents from 19th century connected to the forest industry in Kalix valley, in the very north of Sweden. The history also connects to other parts of Sweden and to other parts of the world, because of the over-sea export to Europe and to America. Most of the documents are in Swedish. 

Vad innebär ekomuseet?

1800-talets skogs- och träindustrihistoria ger karaktär åt Kalix älvdal. Älven är ett storslaget kulturminne, som i historien knöt ihop dalgången. Jag vill berätta om detta i ett större sammanhang för besökare, ortsbor och skolungdomar, med hjälp av kulturmiljöer och besöksmål – från herrgård till nybygge, från flottare till träpatron.

Nytt från 2019 är ekomuseets digitala utställningar, som alla finns tillgängliga direkt över nätet. Lär mer Nederkalix, Nordanskär, fornlämningar, kåkstan, samer, en kunglig norrbottensresa på 1800-talet och mycket mer! Museets fysiska utställning står f.n. uppställd och är öppet på Vassholmen i Kalix.
Detta är också ett ekomuseum med åtskilliga besöksmål i Kalix och Överkalix, ett drygt 40-tal filmer på nätet (mina och andras) och flera utställningar, både online och i fysiskt. Det pekar också ut tre delvis bortglömda utställningar som tidigare producerats av Länsmuseet, vid Vassholmen, Jockfall och Björkfors.

I några av utställningarna och audioguiderna medverkar flera experter från resp. besöksmål, däribland Bengt-Göran Nilsson, Everth Johansson och Thorbjörn Riktig. För utställningarna samarbetar jag bl.a. med Kalix kommun, Ytterbyns hembygdsförening, Filipsborgs herrgård, Björkforsortens intresseförening, Risö hembygds- och bagarstugeförening, m.fl.

Bakgrund

Grosshandlaren Johan Bergman Olson lade som finansman på 1800-talet, en viktig grund för näringar och jobb i dagens Norrbotten – med tydliga kopplingar till Stockholm som central handelsplats. En lång rad träpatroner gick i hans spår i Kalix älvdal, och kunde få hans hjälp med kunskaper, nätverk eller pengar – direkt eller indirekt. De vidareutvecklade affärsmöjligheterna genom att köpa in skog, anlägga ångsågverk och exportera timmer och andra skogsprodukter: Johan August Bergman, David Hummel, Johannes Sällström, Karl Bergbom, P.A. Svanberg, C.O Bergman osv. Deras ångsågar och bolagsskogar sträckte sig från källorna till havet, i både Kalix älvdal och andra älvdalar. Företagen sysselsatte många, samtidigt som den begynnande kapitalismen naturligtvis också skapade nya problem, däribland kring arbetarnas situation.

De gamla originalpappren från patronernas bolag och från Bergman Olsons verksamhet i Stockholm, är historieskrivarens praktiska byggstenar. Bland gammal bokföring och affärsbrev går det att hitta nya sanningar bakom samhällsutvecklingen,eller kanske bakom ett enskilt människoöde bland någon av företagens tusentals anställda. Ännu bättre blir historieskrivningen med tillgång även till en del personlig korrespondens och anteckningar. Tanken med projektet är att tillgängliggöra dessa papper digitalt i ett sammanhang, då ökar naturligtvis möjligheterna dramatiskt attdet verkligen utförs historiska studier.

Kontakt: Magnus Cedergren, mace (at) lysator.liu.se. Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal bedrivs fristående utan formaliserad anknytning till annan organisation utöver här nämnda.


Ekomuseet är medlem av Arbetsam
Ekomuseet har och har haft anslag från Internetfonden, Riksantikvarieämbetet samt Länsstyrelsen i Norrbottens län, samt ekonomiska bidrag från Kalixbygdens forskarförening och Föreningen Johan Bergman Olsons ättlingar.

PART OF
Additional Collections
More right-solid
More right-solid
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Published
Creator
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
audio
eye 330
favorite 0
comment 0
Inspelning med en man som berättar om postmordet som skedde i Harrioja år 1906.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalixbygdens forskarförenings arkiv, sangis, kalixmål,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
audio
eye 195
favorite 0
comment 0
Berättelser och historier på kalixmål under ledning av Ernst Lundbäck.Berättelser om bl a Industrin i Karlsborg. Medverkande förutom Ernst: Olle Björkman, Bertil Wikström, Ester Rönnbäck, Börje Isaksson, Ivar Nilsson,Svea Lundbäck,Vivan Rönnbäck och Rakel Wikström.
Topics: kalixbygdens forskarförenings arkiv, historisk skogsexport från kalix älvdal, anekdoter,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
audio
eye 140
favorite 0
comment 0
Här kan du lyssna på Erik Rothfjells berättelser om Båtvarv vid Bottenviken, om Nordanskär och slutligen om lotsväsendet här i Bottenviken. Hämtat från Kalix turistradio.
Topics: nordanskär, kalixbygdens forskarförenings arkiv, historisk skogsexport från kalix älvdal, erik...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Audioguide
audio
eye 127
favorite 0
comment 0
Magnus Cedergren visar runt till några platser i Näsbyn, Kalix - lite av ett inneställe att bo på 1800-talet. Den välbevarade norrbottensgården Englundsgården är byggnadsminne. (25 min) Karta över turen runt kyrkan och kyrkostaden Den här turen ligger i den östra delen av Kalix samhälle. Tillfarten till Englundsgården är skyltad, och nås via Näsbyvägen. 1. Englundsgården - Näsbyn nr 9 2. Manbyggnaden 3. Bagarstubyggnaden 4. Ladugårdsbyggnaden 5. Övriga ekonomibyggnader 6....
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, audioguide
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Audioguide
audio
eye 116
favorite 0
comment 0
Magnus Cedergren visar runt till några platser runt Kamlungeforsen som berättar 1800-talets tjärexport. (16 min) Karta över turen runt Kamlungeforsen Den här turen ligger på Edet i Kamlunge. Det finns en parkering längs vägen, ett litet stycke väster om bron över forsen. 1. Forsen 2. Kamlungeträsket 3. Tjärdalen 4. Bastuedan 5. Tjärudraget P. Parkering Audioguiden på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, audioguide, kamlunge, tjära, tjärexport
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by xxx
audio
eye 103
favorite 0
comment 0
OBSERVERA ATT GRYTNÄS HERRGÅRD NUMERA INTE ÄR TILLGÄNGLIG FÖR ALLMÄNHETEN, VAR GOD VISA HÄNSYN FÖR DESS ANVÄNDNING SOM PRIVATBOSTAD! Magnus Cedergren och Grytnäs herrgårdsförening visar runt i träpatronens herrgård Grytnäs i Kalix. (18 min) Karta över turen runt Grytnäs herrgård Grytnäs herrgård ligger i en kommundel av Kalix samhälle med samma namn, på den södra sidan om älven och ett stycke söder om E4. Följ skyltar mot Grytnäs vandrarhem. 1. Entrén 2. Matsalen 3....
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, audioguide, grytnäs, grytnäs herrgård, audioguide,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Magnus Cedergren
audio
eye 100
favorite 0
comment 0
Audioguider huvudmenyer
Topic: historisk skogsexport från kalix älvdal
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Audioguide
audio
eye 98
favorite 0
comment 0
Janne Stenman från Land & Strand berättar om Pålängeån tillsammans med Magnus Cedergren. Här finns lämningar efter flera kvarnar, en såg och ett kraftverk. Pålängeån - flera byars kvarnar Här vid Pålängeån låg flera kvarnar och en såg under 1800-talet och början av 1900-talet. Följ naturstigen, audioguiden och länsstyrelsens skyltning, och gå ungefär en kilometer upp och ner längs ån. P Parkering 1 Pålänge kvarn 2 Grillplatsen 3 Fördämningen 4 Kvarnstenarna 5 Den...
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, pålängeån, pålänge, kvarnar
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Audioguide
audio
eye 96
favorite 0
comment 0
Magnus Cedergren och Bengt-Göran Nilsson visar runt i det centrala området runt kyrkan och platsen där kyrkostaden tidigare legat. (39 min) Karta över turen runt kyrkostaden Den här turen startar vid Kalix kyrkas parkering, strax intill där E4 korsar älven i Kalix. 1. Lotsstatyn 2. Kyrkan 3. Vapenhuset 4. Inne i kyrkans långhus 5. Klockstapeln 6. Gravarna längs västra muren 7. Prästgården 8. Kyrkstugan 9. Köpmannagatan 6: Café Myggan 10. Köpmannagatan 9: Hotell Gästis 11....
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, audioguide, kyrkostaden, kalix kyrkostad, kalix centrum,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Audioguide
audio
eye 87
favorite 0
comment 0
Magnus Cedergren visar runt till några av de renoverade skogsarbetarkojorna i skogarna ovanför Jockfall. 1. Jyppyräbäckskojan 2. Björkådammskojan 3. Kypasvägkojan 4. Pahajärvikojan 5. Turpasreservatet 6. Kanslikojan Utställning Länsmuseets utställning i Kypasvägkojan fördjupar beskrivningen av arbetet i skogen. Titta noga i lådorna i ett av borden, och öppna gärna sitsarna vid bänkarna till det bordet.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, audioguide, jockfall, jockfalls kojor, jockfalls...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Audioguide
audio
eye 86
favorite 0
comment 0
Det är ofta nybyggaren i inlandet som stod för skogsarbetet, grunden för vinsten hos de stora skogsbolagen. Nybyggaren har ofta en utsatt situation. Thorbjörn Riktig och Magnus Cedergren visar runt i det unikt välbevarade skogsnybygget Rikti Dockas. Karta över turen runt Rikti Dockas Skyltad avfart till Rikti Dockas till höger efter vägen från Gunnarsbyn och Grundträsk mot Vuottas, någon knapp mil före Vuottas. OBS! De sista 12 kilometerna längs enskild väg, är dålig väg. P....
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, audioguide, rikti dockas
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Magnus Cedergren
audio
eye 86
favorite 0
comment 0
Audioguide
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, vassholmen, audioguide
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Audioguide
audio
eye 82
favorite 0
comment 0
Magnus Cedergren och Everth Johansson visar runt på platsen för älvens flottningsskilje. (23 min) Karta över turen på Vassholmen P. Parkering 1. Ombord på färjan Lill-Emma 2. Iland på Vassholmen 3. Snickeriet 4. Logen, hitflyttad från Kalix samhälle 5. Linmagasin, ("kättingmagasin") 6. Tingshuset, använd som matsal 7. Arbetarbostad ("konstnärshuset"), manskapsbarrack 8. Smedjan 9. Kajen 10. Båthuset 11. Säfflebodan ("härbre"), förråd av...
Topic: historisk skogsexport från kalix älvdal vassholmen audioguide
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Audioguide
audio
eye 61
favorite 0
comment 0
Magnus Cedergren visar runt till några platser som berättar historien om järnbruket och om etableringen av Bergman Hummel & co. (12 min) Karta över turen till Gyljen och Tvärån Den här turen startar vid en badplats vid Kvarndammen, mitt i Gyljens by. Gyljen ligger några kilometer NV om Österkalix, längs E10 mot Gällivare. 1. Kvarndammen 2. Postvägen 3. Herrgård och brukskontor 4. Spånhopen 5. Tvärån och kanalen Audioguiden på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, audioguide, gyljen, tvärån
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Audioguide
audio
eye 56
favorite 0
comment 0
Magnus Cedergren visar runt i samhället som formats i skuggan av det stora ångsågverket, och som bl.a. blivit känt som det Röda Båtskärsnäs. Karta över turen i Båtskärsnäs 1. Torget 2. Bolagshus nr 1 3. Sågverket 4. Sågverkets administration och ledning 5. Boströms skeppshandel 6. Strömsbergs verkstad 7. Kata Dalströmstenen 8. Folkets hus 9. Pråmarna 10. Pråmslipen Utomhusutställning med sommarskyltar I Båtskärsnäs kan du fördjupa dig med hjälp av den stora mängd...
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, audioguide, båtskärsnäs, baskeri
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Audioguide
audio
eye 47
favorite 0
comment 0
Magnus Cedergren och Everth Johansson visar runt till några platser som berättar om ett av de stora ångsågverken i Kalix älvdal. (13 min) Karta över turen längs strandpromenaden i Nyborg Turen startar vid Slussen i den östra delen av Nyborg. Tillfart via Slussenvägen. Nyborg ligger vid den västra sidan av älvmynningen av Kalix älv. P. Parkering 1. Spinkkajerna och brädgården 2. Kolkajen 3. Sågverket Audioguiden på Youtube
Topic: historisk skogsexport från kalix älvdal
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Magnus Cedergren
audio
eye 46
favorite 0
comment 0
Del av en audioguide, en frågelåda
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, audioguide, undrar
Introduktiosmeny till Audioguider
Topic: historisk skogsexport från kalix älvdal
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Magnus Cedergren
audio
eye 35
favorite 0
comment 0
Människorna bakom den civila segelsjöfarten i Stockholm.
Topics: hstorisk skogsexport från kalix älvdal, audioguide
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Magnus Cedergren
audio
eye 29
favorite 0
comment 0
Björkfors audioguide är under produktion, och detta är endast en talad text därom
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, audioguide, björkfors